• Oosteinderweg 6
 • 1981 AP Velsen-Zuid
 • 06-49240064
 • Van Hallstraat 81
 • 1051 HA Amsterdam

Blog van Luister je vrij!

maart 2015 door Monique

Ontdek vijf onbekende gebieden van luisteren.

Bij de term luisteren, denken we vaak aan ‘gehoorzamen’ of ‘aandacht hebben voor de ander’ of ‘muziek luisteren’.

Luister

Maar het gaat veel verder dan dat. Luisteren is te omschrijven op vijf gebieden welke ieder een scala van functies oplevert.

In welk gebied heb jij of heeft jouw kind problemen? Of is dat op meerdere gebieden?
Check de lijst!

1. Receptief luisteren

Hiermee wordt het "naar buiten luisteren" bedoeld. Het opvangen van informatie. Dit houdt ons afgestemd op de wereld om ons heen, op wat er thuis gebeurd, op het werk of op school in de klas. Storingen in dit systeem kunnen zich tonen als:

 • Snel afgeleid zijn, b.v. door omgevingsgeluiden
 • Overgevoeligheid voor geluiden
 • Verkeerd begrijpen van vragen of opdrachten
 • Verwarring en verwisseling van gelijkklinkende klanken of woorden
 • Onvermogen meerdere opdrachten achtereen op te volgen.
 • Korte aandachtspanne

2. Expressief luisteren

Hiermee wordt het "naar binnen luisteren" bedoeld. We gebruiken dit om het gehoorde te ordenen en onze stem te controleren als we spreken en zingen. Storingen in dit systeem kunnen tot uitdrukking komen in:

 • Vlakke en monotone stem
 • Hakkelende, aarzelende spraak
 • Geringe woordenschat
 • Eenvoudige, stereotype zinsstructuur
 • Problemen met spellen
 • Verwarring of omdraaien van letters
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Problemen met hardop lezen of op toon zingen

3. Gedrag en sociale aanpassing

Luisterproblemen uiten zich in dit gebied door:

 • Lage frustratietolerantie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, verlegenheid Slecht zelfbeeld Angst en geïrriteerdheid
 • Hyperactief of juist terugtrekking- en vermijdingsgedrag
 • Falende agressiecontrole of juist over aanpassing
 • Moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties
 • Gebrek aan motivatie, interesse in school of werk
 • Negatieve houding t.o.v. school of werk
 • Onvolwassenheid

4. Lichaamsbewustzijn en motoriek.

Het binnenoor bestaat uit twee organen: het slakken huis en het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan (vestibulum), ook wel het "lichaamsoor" genoemd, controleert ons evenwicht en coördinatie van beweging en houding. Geluidstrillingen stimuleren het evenwichtsorgaan ook. Het is verantwoordelijk voor onze verticaliteit. Storingen in dit luistersysteem kunnen zich uiten in:

 • Slechte, slappe of verkrampte lichaamshouding
 • Ongecoördineerde lichaamsbewegingen, onhandigheid
 • Slecht ritmegevoel
 • Niet stil kunnen zitten
 • Slordig handschrift
 • Moeite met organiseren, structureren, plannen
 • Gemengde dominantie (b.v. rechter hand, linker voet, rechter oog, linker oor)
 • Verwarring tussen links en rechts
 • Slechte oriëntatie in tijd en ruimte
 • Matige sportprestaties

5. Het niveau van de energie

Luister

Het oor werkt als een dynamo, die ons de benodigde energie levert om te (over)leven en onze (levens) doelen te bereiken. Vooral de hoge frequenties geven veel energie. Problemen in deze luisterfunctie kunnen leiden tot:

 • Problemen met uit bed komen
 • Ongewone vermoeidheid na school of werk
 • Gewoonte om alles uit te stellen
 • Hyperactiviteit
 • Neiging tot depressie
 • Gevoel van overbelasting door dagelijkse taken

 

Heb jij opvallend veel kruisjes in één of meerdere gebieden, neem gerust contact op. We kunnen dan via een luistertest in kaart brengen waar het luisteren scheef gaat en hoe de Tomatis Methode verstoringen kan herstellen. Stel onder aan de pagina vragen aan elkaar of ons en wissel ervaringen uit. Door je eenmalig aan te melden bij Disqus kan je gemakkelijk met een eigen wachtwoord deelnemen aan discussies of meldingen plaatsen..

Je kan natuurlijk ook de facebook pagina van Tomatis IJmuiden leuk vinden, zodat je helemaal op de hoogte blijft.

comments powered by Disqus

Oudere berichten:

Wat is de Tomatis methode

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Testimonial

Het toepassingsgebied voor Tomatis luistertraining is zeer gevarieerd gezien de werking op een groot gebied in het centrale zenuwstelsel en de psyche. Dit Tomatis instituut 'beperkt' zich tot pedagogische-, motorische- en logopedische gebieden. Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals het leren van vreemde talen, training voor muziek (instrumantaal) en zang, en psychiatrische toepassingen.

TOMATIS
locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam