• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Blog van Luister je vrij!

Luistertraining.. hoe gaat dat in zijn werk?

18 maart 2014 door Monique

Welke veranderingen kan Tomatis teweeg brengen?

Donderdag 20 maart kunt u uitgebreide informatie krijgen en is er vraag en antwoord over Tomatis luistertraining ( auditieve stimulatie), bij kinderen met spraak/taal problematiek en dyslexie. Het is bekend dat ons gehoor heel belangrijk is voor het ontwikkelen van een goede spraak en taal. En dat we bij lezen en schrijven ook goed klanken moeten kunnen onderscheiden met de ogen maar ook met de oren. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke veranderingen kunnen we dan teweeg brengen door het luisteren te trainen? Hoe klinkt dat dan daadwerkelijk en wat ervaart men dan?
Je kan je nog inschrijven, de toegang is gratis.

Even Voorstellen: Monique Blok

Ik ben begonnen als logopedist, werkende in de vrije vestiging met veel kinderen met spraak/taal problemen en ook wel gedragsproblematiek.
Ik vond bij veel gevallen dat logopedie niet voldoende was, in sommige gevallen symptoombestrijding. Ook werden we toen opgeleid om een stoornis te behandelen, en dat lag niet zo in mijn aard. Ik wilde graag meer van het functioneren van de mens als geheel. Tenslotte hebben alle functies een samenhang, en het leek mij dan ook logisch om naar die samenhang te kijken. De opleiding sensorische integratie (nu sensorische informatieverwerking) in 1992 was een eye-opener voor mij.  Dat ons gedrag, bewegen en communicatie afhankelijk is van de verwerking van prikkels is zo voor de hand liggend. Het brein is zeer ingewikkeld en de wetenschap is nog niet verder gekomen dan ongeveer 10% van de breinfuncties aan te tonen.
Maar werken met S.I. was en is nog steeds een volledig kijken naar en behandelen van kinderen. Alleen het werken met het gehoor kwam niet erg uit de verf in de S.I. opleiding. Via een workshop 1999 van de Amerikaanse ergo therapeute Sheila Frick (Listening with the whole body) kon ik werken met pedagogische cd’s in aanvulling op de andere zintuiglijke verwerking. En dat gaf weer een extra dimentie vooral op het gebied van concentratie, spraak en taal en communicatie in het algemeen. Werkende hiermee kwam ik al snel in aanraking met de Tomatis Methode via een cliënt. Na eerst mijn licht opgestoken te hebben bij dr Pekelharing in Nieuwegein heb ik in Parijs de opleiding gevolgd tot Tomatis Consultant. In 2001 was ik klaar en kon gaan werken met de nieuwe apparatuur.
Nu 13 jaar later, is er op technisch gebied veel ontwikkeld. De apparatuur is geavanceerder en de manier van ‘programmeren’ steeds accurater.
En ik moet zeggen, de resultaten geven zo veel meer voldoening omdat de mens als geheel wordt behandeld en er is niets mooier dan stralende ogen en open oren.

Testimonial

Als reactie op de vorige nieuwsbrief kwam een testimonial binnen. Deze is geschreven door de moeder van een jongeman die Tomatis training gevolgd heeft vanwege PDD NOS

Chris was gediagnostiseerd met PDD nos. Hij begreep anderen niet goed en anderen snapten zijn humor niet. Hij werd snel boos en teleurgesteld en sloot zich dan af of liep weg. Eerdere luistertests bij t audiologisch centrum in Eindhoven hadden uitgewezen dat hij niet hoorde wat wij hoorden .. toonverstaan, zoals GGD test is iets anders dan spraakverstaan, waarin tonen aan elkaar zijn geschakeld.. (soms worden ingeslikt) en een betekenis hebben.
Ruimtelijk inzicht van hem is geweldig goed, maar met taal ging het niet zo goed en jammer genoeg is elk onderwijs gebaseerd op taal. Dus als je daarop faalt, kan je niet verder leren.
Bij een test waarbij hij een koptelefoon op had en woordjes die hij hoorde op een band hij uit moest spreken, gaf hij heel andere woordjes terug dan op de band stonden. Hij moest dus van een vreemde combinatie woorden die hij hoorde een zinnige zin al gokkend zien te creëren. De psychiater noemde zijn gedrag autistisch als oplossing voor het gebrekkige gehoor. Ik bedacht de beschrijving "dyslectisch met het gehoor" wat de psychiater een mooie passende omschrijving vond. 
Hij loste deze "dyslexie" op door ... net zoals dyslecten radend gaan lezen, zichzelf te leren radend te luisteren.
Op zich een mooie oplossing, ware het niet dat als je radend positief invult, je beter in contact met anderen blijft en wanneer je het radend negatief invult het contacten in de weg zit of verbreekt.

Door jouw training heeft hij opnieuw leren luisteren.
Hij heeft geleerd eerst goed te luisteren en dan te oordelen i.p.v. eerst oordelen en dan nog even luisteren...
En sinds de training sluit hij zich minder gauw af en mocht hij wat teleurstelling of boosheid voelen,  dan lost hij het op met wat humor. In ieder geval blijft hij aanspreekbaar en in contact. Hij spreekt soms ook uit wat hem stoort. Een hele vooruitgang. Ik had er eerst een hard hoofd in.. zal hij dat doen, naar klassieke muziek luisteren twee uur lang.. Maar juist omdat hij er niets voor hoefde te doen en geen moeilijke vragen hoefde te beantwoorden vond hij het prima en fijn en heeft hij alle sessies uit eigen initiatief gevolgd.
Gesprekstherapie had ik een hard hoofd in, want hij had juist een allergie voor mensen die vragen stellen, omdat hij moeite had met verstaan en een antwoord geven. Deze redelijk passieve training was dus een uitkomst.
Gek genoeg hoorde ik van het bestaan toen ik in Florida was, anders waren we wellicht eerder bij jou terecht gekomen. Ik hoop dat de website en nieuwsbrief voor meer bekendheid en acceptatie zal zorgen.

De arbeidsmarkt is niet makkelijk op t moment, maar ik denk dat mede dankzij de Tomatis training hij beter in staat is om toegankelijk en communicatief vaardig te zijn voor regulier werk. Hij heeft een bijzondere blik op de wereld .. en al voelt hij zich soms niet begrepen, ik denk dat we juist op zoek zijn naar mensen die anders denken of doen. Ik hoop dat hij gauw een leuke uitdaging vind in de ICT, bij een werkgever waarmee hij kan lezen en schrijven :-) ha,ha. En dat ze elkaar goed begrijpen en verstaan.
 
Veel succes nog Monique en vriendelijke groeten, BW

comments powered by Disqus

Oudere berichten:

Wat is de Tomatis methode

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Testimonial

Het toepassingsgebied voor Tomatis luistertraining is zeer gevarieerd gezien de werking op een groot gebied in het centrale zenuwstelsel en de psyche. Dit Tomatis instituut 'beperkt' zich tot pedagogische-, motorische- en logopedische gebieden. Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals het leren van vreemde talen, training voor muziek (instrumantaal) en zang, en psychiatrische toepassingen.

TOMATIS
locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam