• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Sensorische informatieverwerking therapie

Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen.

De therapie richt zich op het belang van een goede informatieverwerking van de zintuigprikkels, de sensorische informatieverwerking.

Sensorische informatieverwerking is eenvoudig gezegd de mogelijkheid om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden zodat we er op een juiste manier op kunnen reageren.

We krijgen deze informatie binnen via onze zintuigen: gehoor, evenwichtsorgaan, spiergevoel, tast, ogen, reuk en smaak.

Sensorische informatieverwerking therapieProblemen van het kind

De problemen van het kind kunnen we onderverdelen in vier groepen:

  1. Motorische problemen
  2. School / leerproblemen
  3. Gedragsmatige problemen
  4. Taal problemen

Behandelplan

Uit een gesprek met de ouder(s), en het onderzoek van het kind kunnen de klachten en problemen rondom het kind beschreven worden en een eventueel te volgen behandelplan vastgesteld worden.

Folder

Download hier de folder van het NSSI (Nederlandse stichting sensorische informatieverwerking)

Wat is de Tomatis methode

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Testimonial

Het toepassingsgebied voor Tomatis luistertraining is zeer gevarieerd gezien de werking op een groot gebied in het centrale zenuwstelsel en de psyche. Dit Tomatis instituut 'beperkt' zich tot pedagogische-, motorische- en logopedische gebieden. Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals het leren van vreemde talen, training voor muziek (instrumantaal) en zang, en psychiatrische toepassingen.

TOMATIS
locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam