• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Behandeling voor kinderen

Ik geloof dat ieder kind een kans verdient gelukkig en vrolijk te zijn met vriendjes/vriendinnetjes. Dat zij een kans verdienen om mee te komen op school. Ik geloof dat communiceren daar een essentiŽle rol in speelt. Om goed te kunnen communiceren heb je een goede spraak nodig maar ook een goede luisterhouding. Ik geloof dat de oren meer doen als geluid opvangen en doorgeven. Het is de toegangspoort naar de wereld om ons heen, ons contactlijntje naar de buitenwereld. Wanneer dit lijntje er niet is of onderbroken wordt is het moeilijk de wereld te begrijpen en je eigen boodschap naar buiten te brengen. Hierdoor ontstaat een sociaal en emotioneel isolement.

Ik geloof dat optimaal luisteren dat lijntje herstelt, dat wederzijdse communicatie wordt geopend en het kinderen een basis biedt om zich te ontwikkelen tot een maatschappelijk actief mens. Dat geeft zelfvertrouwen, geluk en motivatie om te leren.

Concentratieproblemen, ADHD / ADD

Bij deze problematiek is de luistertraining vooral gericht op het kunnen focussen. Uit de brij van informatie toch datgene kunnen oppikken wat voor dat moment funtioneel is lees verder...

Autisme en Autistiform gedrag

Bij autisme of autistiforme stoornissen is het belangrijk te werken aan het opnieuw contact maken met de omgeving. Het openen van het luisteren lees verder...

Dyslexie en andere leerproblemen

De Tomatis methode traint een optimalede koppeling tussen het horen van klanken en het zien van de letters.  Het oor wordt eerst vrij van eventuele blokkades gemaakt waardoor taal kan worden geanalyseerd en geproduceerd lees verder...

U heeft Flash Player 8 nodig voor dit filmpje.

Ontwikkelings en gedragsstoornissen

Met de Tomatis-methode wordt aan de vaak onderliggende problematiek van prikkelverwerking gewerkt, waardoor secundair het gevoel van eigenwaarde, de zelfverzekerdheid en daarmee het gedrag verbetert lees verder...

Motorische stoornissen

Bewegen, motoriek en gehoor zijn al heel vroeg in de ontwikkeling met elkaar verbonden. Al in de baarmoeder reageert het kind met bewegen op bepaalde geluiden. Een baby draait het hoofdje naar een geluid lees verder...

Kinderen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam