• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Ontwikkelings en gedragsstoornissen

"Tegenstrijdig is dat een leerling met problemen op school vaak een heel slim kind is"

Met de Tomatis-methode wordt aan de vaak onderliggende problematiek van prikkelverwerking gewerkt, waardoor secundair het gevoel van eigenwaarde, de zelfverzekerdheid en daarmee het gedrag verbetert. De luistertraining richt zich op het goed kunnen verwerken van alle geluiden uit de omgeving en ze juist kunnen plaatsen. Vaak worden andere zintuiglijke verwerking als tast en evenwicht,  meegenomen om een complete uitbalancering te krijgen. Hierbij worden technieken en adviezen uit de S.I. gehanteerd.

gedragsstoornissenProblemen in ontwikkeling en/of gedrag komen vaak voort uit een niet goede verwerking van zintuiglijke prikkels. Vaak kunnen deze kinderen of volwassenen b.v. geen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, worden overspoeld door informatie of de informatie dringt niet goed of vervormd door. Het niet goed interpreteren van informatie leidt dan tot een andere manier van reageren, wat dan als afwijkend wordt beschouwd.

Dit kan grote invloed hebben op de emotionele stabiliteit. Het is vaak heel frustrerend om onbedoeld fouten te maken terwijl de persoon wel zijn best doet. Hij kan dan niet begrijpen wat er fout gegaan is, omdat hij reageert of handelt naar de informatie welke hij binnen krijgt. Agressieve uitspattingen of juist terugtrekken zijn dan het gevolg.

Om wel goed mee te kunnen doen moeten deze kinderen en volwassenen veel harder hun best doen wat veel energie kost. Dit kan dan weer leiden naar minder gemotiveerd zijn, alleen opletten als het interessant is ('mijn kind is gewoon lui: hij kan wel opletten, maar alleen als hij geinteresseerd is in het onderwerp'). Hierdoor wordt veel veel gemist en ontwikkeld het kind zich minder snel.

In sociaal opzicht bv niet goed vrienden kunnen maken of uit een soort (on)machtspositie de boel naar de hand zetten (manipulatief gedrag).

Kinderen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam